Ενότητα 4: Οι ΤΠΕ στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης (2012)

Σκοπός Ενότητας:

  • Μελέτη της θέσης των υπολογιστών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
  • Μελέτη της ένταξης των ΤΠΕ στο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Νηπιαγωγείου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 4 : Οι ΤΠΕ στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης (2012)

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Οι ΤΠΕ στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης (2012)

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.4] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 4.