Ενότητα 3: Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών (και της Δημοτικής) Εκπαίδευσης

Σκοπός Ενότητας:

  • Μελέτη της θέσης των υπολογιστών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
  • Μελέτη της ένταξης των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Νηπιαγωγείου
  • Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ στο δημοτικό
  • Πρόταση για ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 3 : Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής (και της Δημοτικής) Εκπαίδευσης

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής (και της Δημοτικής) Εκπαίδευσης

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.3] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 3.