Ενότητα 2: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις-Η κατάσταση των πραγμάτων στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα

Σκοπός Μαθήματος:

  • (α)Συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της θέσης των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση,
  • (β) Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ι) ως αντικείμενο εκπαίδευσης και ιι) ως μέσο γνώσης,
  • (γ)έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών
  • (δ)Ακολουθούμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • (ε) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 2 : Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις: Η κατάσταση των πραγμάτων στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις: Η κατάσταση των πραγμάτων στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα.[ Μέρος Α]

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.2] Ασκήσεις

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 2.