ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Ενότητες

Κανονικές εξισώσεις (Εξισώσεις Hamilton) και εφαρμογές

Εφαρμογή των βασικών αρχών της Μηχανικής στην Ουράνια Μηχανική, Κβαντομηχανική (διατύπωση κατά Hamilton), κ.λπ.

Κλασσική Μηχανική-9.pptx