ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Ενότητες

Δεσμοί κινήσεως - Αρχή των δυνατών έργων - Αρχή του D' Alembert

Περιγραφή φυσικών συστημάτων με τον φορμαλισμό της Αναλυτικής Δυναμικής.

Κλασσική Μηχανική-7.pptx