ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Ενότητες

Μονοδιάστατες κινήσεις - Ταλαντώσεις

Εφαρμογές των αρχών της Νευτώνειας Μηχανικής σε φυσικά προβλήματα, όπως ταλαντώσεις και κεντρικά πεδία δυνάμεων.

Κλασσική Μηχανική-3.pptx