Επαγγελματίες υγείας και κακοήθης νόσος

Αναλύεται η ψυχολογική επιβάρυνση και η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας που φροντίζουν ασθενείς με κακοήθεια