Ογκολογική Νοσηλευτική (3611)

Άγγελος Δήμας

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες, βιολογικές και ψυχοκοινωνικές, των ασθενών με κακοήθεις νεοπλασίες, καθώς και σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στους ασθενείς αυτούς

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των εννοιών της παθοφυσιολογίας της καρκινογένεσης, η συχνότητα εμφάνισης των κακοήθων νοσημάτων, τα σημεία και συμπτώματα, οι προδιαθεσιακοί παράγοντες και η διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των θεραπευτικών επιλογών των κακοήθων νοσημάτων (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, χειρουργική θεραπεία), οι επιπλοκές της θεραπείας και η πρόληψή τους, καθώς και τα μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Παρουσιάζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης των συνηθέστερων επιπλοκών των κακοήθων νοσημάτων και της θεραπείας τους (χρόνιο άλγος, ναυτία, κόπωση, αλλαγές σώματος κ.α.)

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των ασθενών με κακοήθη νόσο - προσωπικοί φόβοι, κατάθλιψη, ψυχιατρικές νόσοι, ρόλος της οικογένειας - καθώς και οι επιπτώσεις των κακοήθων παθήσεων στην οικονομία και τη κοινωνία

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων ασθενών που πάσχουν από κακοήθη νόσο (συμπαρομαρτούντα νοσήματα κ.τ.λ.)

Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των ασθενών τελικού σταδίου, η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας των ασθενών αυτών καθώς και η στάση του επαγγελματία υγείας απέναντι στο θάνατο

Αναλύεται η ψυχολογική επιβάρυνση και η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας που φροντίζουν ασθενείς με κακοήθεια

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις