Ασθενείς τελικού σταδίου

Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των ασθενών τελικού σταδίου, η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας των ασθενών αυτών καθώς και η στάση του επαγγελματία υγείας απέναντι στο θάνατο