Αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων καρκινοπαθών

Παρουσιάζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης των συνηθέστερων επιπλοκών των κακοήθων νοσημάτων και της θεραπείας τους (χρόνιο άλγος, ναυτία, κόπωση, αλλαγές σώματος κ.α.)