Θεραπεία των κακοήθων νοσημάτων

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των θεραπευτικών επιλογών των κακοήθων νοσημάτων (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, χειρουργική θεραπεία), οι επιπλοκές της θεραπείας και η πρόληψή τους, καθώς και τα μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τη διάρκεια της θεραπείας