Εισαγωγικές Έννοιες και κακοήθη νοσήματα

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των εννοιών της παθοφυσιολογίας της καρκινογένεσης, η συχνότητα εμφάνισης των κακοήθων νοσημάτων, τα σημεία και συμπτώματα, οι προδιαθεσιακοί παράγοντες και η διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων