Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Ενότητες

Ουροποιητικό σύστημα

Περιγράφεται η δομή και η φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος. Γίνεται συσχέτιση των συχνότερων διαταραχών της φυσιολογίας με τη κλινική εικόνα και πράξη  

Ειδικότερα περιγράφονται:

  • Η σπειραματική διήθηση και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης
  • Η επαναρρόφηση στα διάφορα τμήματα του ουροφόρου σωληναρίου
  • Η επαναρρόφηση γλυκόζης
  • Το σύστημα ρενίνης ? αγγειοτενσίνης - αλδοστερόνης