Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Άγγελος Δήμας

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με τα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος. Η καλή γνώση της φυσιολογίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων του ανθρώπου. Δίνεται κατά αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού καθώς  και η ικανότητα συσχέτισής τους με την κλινική πράξη

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Περιγράφονται βασικές έννοιες της δομής και της λειτουργίας των κυττάρων και των υποκυτταρικών τους δομών

Περιγράφεται η φυσιολογία της ανταλλαγής αερίων, αιμόστασης-πήξης καθώς και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Περιγράφεται η δομή και η φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Γίνεται συσχέτιση των συχνότερων διαταραχών της φυσιολογίας με τη κλινική εικόνα και πράξη  

Ειδικότερα περιγράφονται:

 • Ο καρδιακός κύκλος, οι καρδιακοί ήχοι και τα φυσήματα
 • Ο καρδιακός κύκλος, τα δυναμικά δράσεως των καρδιακών κυττάρων και οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (κολποκοιλιακός αποκλεισμός, μαρμαρυγή, πτερυγισμός, έκτακτες συστολές)
 • Η επίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των  ιόντων και της θερμοκρασίας στην καρδιακή λειτουργία
 • Η κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες και φλέβες καθώς και οι παράγοντες που ρυθμίζουν την αιματική ροή στα αγγεία
 • Η αρτηριακή πίεση και η ρύθμισή της
 • Η τοπική ρύθμιση της αιμάτωσης και η κυκλοφορία στα τριχοειδή αγγεία

Περιγράφεται η δομή και η φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος και της ανταλλαγής των αερίων. Γίνεται συσχέτιση των συχνότερων διαταραχών της φυσιολογίας με τη κλινική εικόνα και πράξη

Ειδικότερα περιγράφονται:

 • Η μηχανική της αναπνοής, οι αναπνευστικοί όγκοι και χωρητικότητες, η ευενδοτότητα των πνευμόνων ? επιφανειοδραστικός παράγοντας
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κυψελιδικό αερισμό
 • Η ανταλλαγή αερίων και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
 • Η σχέση αερισμού ? αιμάτωσης
 • Η ρύθμιση της αναπνοής ? το κέντρο της αναπνοής, οι περιφερικοί και κεντρικοί χημειοϋποδοχείς ? η επίδραση των ΡΟ2, PCO2 και ΡΗ στους υποδοχείς

Περιγράφεται η δομή και η φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος. Γίνεται συσχέτιση των συχνότερων διαταραχών της φυσιολογίας με τη κλινική εικόνα και πράξη  

Ειδικότερα περιγράφονται:

 • Η σπειραματική διήθηση και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης
 • Η επαναρρόφηση στα διάφορα τμήματα του ουροφόρου σωληναρίου
 • Η επαναρρόφηση γλυκόζης
 • Το σύστημα ρενίνης ? αγγειοτενσίνης - αλδοστερόνης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις