Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Ενότητες

Καρδιαγγειακό σύστημα

Περιγράφεται η δομή και η φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Γίνεται συσχέτιση των συχνότερων διαταραχών της φυσιολογίας με τη κλινική εικόνα και πράξη  

Ειδικότερα περιγράφονται:

  • Ο καρδιακός κύκλος, οι καρδιακοί ήχοι και τα φυσήματα
  • Ο καρδιακός κύκλος, τα δυναμικά δράσεως των καρδιακών κυττάρων και οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (κολποκοιλιακός αποκλεισμός, μαρμαρυγή, πτερυγισμός, έκτακτες συστολές)
  • Η επίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των  ιόντων και της θερμοκρασίας στην καρδιακή λειτουργία
  • Η κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες και φλέβες καθώς και οι παράγοντες που ρυθμίζουν την αιματική ροή στα αγγεία
  • Η αρτηριακή πίεση και η ρύθμισή της
  • Η τοπική ρύθμιση της αιμάτωσης και η κυκλοφορία στα τριχοειδή αγγεία