Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Ενότητες

Φυσιολογία του αιμοποιητικού συστήματος

Περιγράφεται η φυσιολογία της ανταλλαγής αερίων, αιμόστασης-πήξης καθώς και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος