Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Ενότητες

Κυτταρική δομή - Οργανίδια - Κυτταρική μεμβράνη

Περιγράφονται βασικές έννοιες της δομής και της λειτουργίας των κυττάρων και των υποκυτταρικών τους δομών