Ενότητα 11

Εφαρμογές.

Η θεωρία των Ο.Π. εφαρμόζεται σε κλασσικά Ο.Π..