Ενότητα 9

Η ανάπτυξη μιας συνάρτησης σε σειρά Fourier-Bessel.