Παρεμβολή / Παρέκταση

Μέθοδος Taylor, μέθοδος Lagrangre.

6η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση