Επίλυση γραμμικών συστημάτων

Μέθοδος Gauss, μέθοδος Jacobi, μέθοδος Gauss-Seidel.

5η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση