Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων

Μέθοδος δαδοχικών βημάτων, μέθοδος διχοτόμησης, μέθοδος Newton - Raphson.

4η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση