Αριθμητική ολοκλήρωση

Μέθοδος παραλληλογράμμου, μέθοδος τραπεζίου, τύπος Simpson, άλλες μέθοδοι.

3η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση