Εισαγωγή

Βασικές έννοιες, διακριτοποίηση, απόλυτο και σχετικό σφάλμα, διάδοση σφαλμάτων.

1η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση