Ανίχνευση σήματος με Προσθετικό Λευκό Γκαουσσιανό Θόρυβο (AWGN)

Η Ανίχνευση σήματος με Προσθετικό Λευκό Γκαουσσιανό Θόρυβο (AWGN). Ανίχνευση ελάχιστης απόστασης και μέγιστης πιθανότητας. Επίσης μελετάμε την Μέση πιθανότητα σφάλματος συμβόλου.

5.Ανίχνευση σήματος με Προσθετικό Λευκό Γκαουσσιανό Θόρυβο (AWGN)