Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι

Βασίλειος Στυλιανάκης

Περιγραφή

 Εισαγωγικά. Το μοντέλο ενός συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών. Κωδικοποιητής Πηγής, Διακριτός Κωδικοποιητής Καναλιού, Διαμορφωτής. Το μοντέλο του Καναλιού.

     Βασικές αρχές της Θεωρίας Πληροφοριών. Το μέτρο της πληροφορίας. Εντροπία. Η Κωδικοποίηση πηγής. Τα θεωρήματα του Shannon. Οι Βέλτιστοι κώδικες. Οι Κώδικες Σταθερής Εισόδου Μεταβλητής Εξόδου. Ο Κώδικας Huffman. Η Μπλοκ Κωδικοποίηση. Οι Κώδικες Μεταβλητής Εισόδου Σταθερής Εξόδου. Ο Κώδικας Lempel-Ziv. Οι Συνελικτικοί Κώδικες. Το ΔιάγραμμαTrellis.

     Η Διαμόρφωση των Σημάτων ενός Συστήματος Ψηφιακών Επικοινωνιών. Το κανάλι Προσθετικού Λευκού Γκαουσσιανού Θορύβου. Ο Διανυσματικός Χώρος των Σημάτων. Η Ορθογωνιοποίηση των σημάτων. Η Διαδικασία Gram-Schmit. Αναπαράσταση των σημάτων στον διανυσματικό χώρο. Η σχεδίαση του βέλτιστου δέκτη. Ο Δέκτης Ετεροσυσχετιστών. Το προσαρμοσμένο φίλτρο. Σχεδίαση του Δέκτη Προσαρμοσμένων φίλτρων.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Παρουσιάζεται το μοντέλο ενός συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών, παρατίθενται οι βασικές έννοιες και οι ορισμοί τους και δίδονται τα βασικά μέρη που απαρτίζουν το σύστημα και οι αρχές λειτουργίας τους.

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι μετατροπής της πληροφορίας σε σύμβολα κατάλληλα προς επεξεργασία από ένα ψηφιακό σύστημα, όπως η δειγματοληψία, ο κβαντισμός και οι μέθοδοι διαμόρφωσης.

Η Διαμόρφωση των Σημάτων ενός Συστήματος Ψηφιακών Επικοινωνιών. Το κανάλι Προσθετικού Λευκού Γκαουσσιανού Θορύβου.

Ο Διανυσματικός Χώρος των Σημάτων. Η Ορθογωνιοποίηση των σημάτων. Η Διαδικασία Gram-Schmit. Αναπαράσταση των σημάτων στον διανυσματικό χώρο.

Η Ανίχνευση σήματος με Προσθετικό Λευκό Γκαουσσιανό Θόρυβο (AWGN). Ανίχνευση ελάχιστης απόστασης και μέγιστης πιθανότητας. Επίσης μελετάμε την Μέση πιθανότητα σφάλματος συμβόλου.

Αναλύονται οι μέθοδοι μετάδοσης πληροφορίας σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν διαμόρφωση φορέα (M-PAM,M-PSK,M-FSK,M-QAM). Επίσης αναλύονται οι μέθοδοι ανίχνευσης της μεταδιδόμενης πληροφορίας στον δέκτη (Συναφής ανίχνευση,Μη συναφής ανίχνευση).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο