Ανίχνευση και Χώρος Σήματος

Ο Διανυσματικός Χώρος των Σημάτων. Η Ορθογωνιοποίηση των σημάτων. Η Διαδικασία Gram-Schmit. Αναπαράσταση των σημάτων στον διανυσματικό χώρο.

4.Ανίχνευση και Χώρος Σήματος