Αποδιαμόρφωση και Ανίχνευση Βασικής Ζώνης

Η Διαμόρφωση των Σημάτων ενός Συστήματος Ψηφιακών Επικοινωνιών. Το κανάλι Προσθετικού Λευκού Γκαουσσιανού Θορύβου.

3.Αποδιαμόρφωση και Ανίχνευση Βασικής Ζώνης