Μορφοποίηση και Διαμόρφωση Βασικής Ζώνης

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι μετατροπής της πληροφορίας σε σύμβολα κατάλληλα προς επεξεργασία από ένα ψηφιακό σύστημα, όπως η δειγματοληψία, ο κβαντισμός και οι μέθοδοι διαμόρφωσης.

2.Μορφοποίηση και Διαμόρφωση Βασικής Ζώνης