Εργαστηριακή Άσκηση 2

Στη δεύτερη εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται μελέτη των παρασιτικών χωρητικοτήτων και της καθυστέρησης στα κυκλώματα τεχνολογίας CMOS.

Εργαστηριακή Άσκηση 2