ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)

Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Εισαγωγή. Μετασχηματισμός συμμετρικών συνιστωσών. Ρεύμα ουδετέρου. Ακολουθιακές μιγαδικές αντιστάσεις και ακολουθιακά δίκτυα. Ακολουθιακά κυκλώματα φορτίων. Ακολουθιακά κυκλώματα μιγαδικών αντιστάσεων σειράς. Σύνοψη των βημάτων για λύση κυκλωμάτων με τη μέθοδο των συμμετρικών συνιστωσών. Τριφασική ισχύς συναρτήσει συμμετρικών συνιστωσών. Ορισμός της μήτρας μετασχηματισμού. Περίληψη. Προβλήματα.