ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)

Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή. Διφασικό σύστημα τάσεων. Τριφασικό σύστημα τάσεων. Συμμετρικά τριφασικά φορτία. Μονοφασικό ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού φορτίου. Μονοφασικό ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού κυκλώματος. Ασύμμετρα τριφασικά φορτία. Υπολογισμός ισχύος σε τριφασικά κυκλώματα. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Μέτρηση της τριφασικής ισχύος. Η μέθοδος των δύο βαττομέτρων (διάταξη ARON). Προσδιορισμός της ακολουθίας των φάσεων. Περίληψη. Προβλήματα.