ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)

Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

Γενικά. Ο θεμελιώδης τύπος της ηλεκτρικής ισχύος-Μορφές ηλεκτρικής ενέργειας. Στιγμιαία ισχύς, πραγματική και άεργος ισχύς. Ισχύς βασικών παθητικών στοιχείων. Μιγαδική ισχύς. Ισοδύναμα κυκλώματα φορτίων. Αντιστάθμιση άεργου ισχύος-Βελτίωση συντελεστή ισχύος. Ροή ισχύος μέσω διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μικρού μήκους. Ισχύς σε κυκλώματα με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση.