Ανιχνευτές, Μίκτες, Δίοδοι PIN

Μικροκυματική δίοδος

Βασικές λειτουργίες: Ανόρθωση, Ανίχνευση, Μίξη

Δίοδος p-n

Δίόδος PIN

Δίοδος Schottky

Δίοδος σήραγγας

Χαρακτηριστική διόδου, Προσέγγιση μικρού σήματος

Η δίοδος ως ανορθωτής

Η δίοδος ως αποδιαμορφωτής

Μείκτες

Μονού άκρου

Ισορροπημένοι

Απόρριψης εικόνας

Ενότητα 4
Ανιχνευτές, μείκτες και δίοδοι PIN