Δ' Μέρος

Το Δ' μέρος των διαλέξεων απαρτίζεται από μία (1) μόνο διάλεξη όπου αναλύεται εν συντομία το σχετικά νεο-ανακαλυφθέν ζήτημα των οικονομικών της Ρύπανσης και πόσο αυτή επηρρεάζει την οικονομική συμπεριφορά ατόμων, εταιριών και χωρών και εξετάζεται η ισορροπία στην "παραγωγή" και στην ανακύκλωση της ρύπανσης

  1. Οικονομικά της Ρύπανσης

 

Διάλεξη 13η
Οικονομικά της Ρύπανσης