Β' Μέρος

Το Β' Μέρος των διαλέξεων περιλαμβάνει τέσσερις (4) διαλέξεις  όπου αναλύονται τα διάφορα "εργαλεία" που χρησιμοποιούνται στην Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για την μέτρηση του οφέλους, του κόστους και της αποτίμησης ενός φυσικού πόρου ή μιας πολιτικής που τον αφορά. Οι διαλέξεις έχουν την ακόλουθη μορφή:

  1. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους μιας πολιτικής
  2. Μέθοδος ανάλυσης Καθαρής Παρούσας Αξίας
  3. Μέθοδος Κόστους Ταξιδίου
  4. Υποδείγματα Υποθετικών Εκτιμήσεων
Διάλεξη 5η
Κόστος και Όφελος περιβαλλοντικής πολιτικής
Διάλεξη 6η
Μέθοδος ανάλυσης Καθαρής Παρούσας Αξίας
Διάλεξη 7η
Μέθοδος Κόστους Ταξιδίου
Διάλεξη 8η
Υποδείγματα Υποθετικών Εκτιμήσεων
Άσκηση στην Μέθοδο Κόστους-Οφέλους

Μέθοδο Κόστους-Οφέλους

Δύο μοντέλα υπολογισμού κόστους ταξιδίου

Μέθοδοι υπολογισμού κόστους ταξιδίου

Δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες και αποτυχίες της αγοράς

Δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες και αποτυχίες της αγοράς