Α' Μέρος

Το Α' μέρος των διαλέξεων του μαθήματος αφιερώνεται σε τέσσερις (4) διαλέξεις που έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

  1. Εισαγωγή (βασικές έννοιες και στόχοι του μαθήματος)
  2. Επισκόπηση Ι (βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης που θα χρειαστούν στο μάθημα)
  3. Επισκόπηση ΙΙ (ομοίως)
  4. Επισκόπηση ΙΙΙ (ομοίως)
Διάλεξη 1η
Εισαγωγή
Διάλεξη 2η
Επισκόπηση Ι
Διάλεξη 3η
Επισκόπηση ΙΙ
Διάλεξη 4η
Επισκόπηση ΙΙΙ
Αποτελεσματικότητα-Εισαγωγή

Αποτελεσματικότητα-Εισαγωγή

Αποτελεσματικότητα-Θεωρία και παραδείγματα

Αποτελεσματικότητα-Θεωρία και παραδείγματα