10η Διάλεξη Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη

Περιεχόμενα 10ης Διάλεξης

 • Το Πλαίσιο  Της Συνεταιριστικής Ανάπτυξης
  • Οι Αντικειμενικές Συνθήκες Το Περιβάλλον Ανάπτυξης
  • Το Μέγεθος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων
  • Οι Σχέσεις με τα Μέλη του Συνεταιρισμού
  • Οι Σχέσεις με τα ΜηΜέλη του Συνεταιρισμού
 • Η Αναγκαιότητα της Συν/κης Ανάπτυξης
 • Στρατηγικές Συνεταιριστικής Ανάπτυξης 
10η Παρουσιαση Συνεταιριστικη Αναπτυξη
Η παρουσίαση της 10ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.