9η Διάλεξη «Άλλες» μορφές Συνεταιριστικής Οργάνωσης

Περιεχόμενα 9ης Διάλεξης

  • Άλλες μορφές συνεταιριστικών οργανώσεων:
    • Ομάδες Παραγωγών
    • Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί
    • Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς
  • Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικώντων Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στηνΑγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους
9η Παρουσιαση Αλλοι Συνεταιρισμοι
Η παρουσίαση της 9ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.