8η Διάλεξη Μερίδες και ψήφοι

Περιεχόμενα 8ης Διάλεξης

  • Μερίδες και ψήφοι
  • Δυνατότητα πολλαπλής ψήφου παραδείγματα των χωρών:
    • Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία,Ιταλία
  • Αιτιολόγηση πολλαπλής ψήφου
8η Παρουσιαση Μερίδες και Ψήφοι
Η παρουσίαση της 8ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.