7η Διάλεξη Συνεταιρισμοί (CF) & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (IOF)

Περιεχόμενα 7ης Διάλεξης

 • Η Διοίκηση των Συνεταιρισμών
  • Συνεταιρισμοί & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
  • Συστήματα Διοίκησης των Συνεταιρισμών
  • Διαφορές  Συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • Θέματα οργάνωσης & διοίκησης Συνεταιρισμών
  • Η Γενική Συνέλευση
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η μονιμότητα του Προσωπικού
  • Η Αμοιβή του Γεν. Διευθυντή
  • Η Οργάνωση μιας Συνεταιριστικής Επιχείρησης
 
7η Παρουσιαση Συνεταιρισμοι & IOF
Η παρουσίαση της 7ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.