6η Διάλεξη Η δομή της αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης

Περιεχόμενα 6ης Διάλεξης

 

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
  • Οι Πρωτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
  • Οι Δευτεροβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
  • Οι Κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
  • Οι Τριτοβάθμιες συνεταιριστικές ενώσεις
  • Οι Συνεταιριστικές  εταιρίες
  • Η ΠΑνελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων ΓεωργικώνΣυνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
 
6η Παρουσιαση Η δομη των Συνεταιρισμων
Η παρουσίαση της 6ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.