5η Διάλεξη Η οικονομική θεωρία του Συνεργατισμού

Περιεχόμενα 5ης Διάλεξης

 • Η θεωρία της διαπραγματευτικής δύναμης
  • Προϋποθέσεις άσκησης της διαπραγματευτική δύναμης των συνεταιρισμών
  • Συνθήκες άσκησης της διαπραγματευτική δύναμης των συνεταιρισμών
  • Δυσκολίες άσκησης της διαπραγματευτική δύναμης των συνεταιρισμών
 • Η θεωρία των οικονομιών μεγέθους
  • Βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους
  • Παράγοντες που δημιουργούν τις οικονομίες μεγέθους
5η Παρουσιαση Οικονομικη Θεωρια
Η παρουσίαση της 5ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.5