4η Διάλεξη H Συνεταιριστική Νομοθεσία

Περιεχόμενα 4ης Διάλεξης

 • Εισαγωγή: Η συνεταιριστική Νομοθεσία
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 602/1915
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 921/1979
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1541/1985
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1667/1986
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2169/1993
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2810/2000
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 4015/2011
 • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους Συνεταιρισμούς
 • Η κρατική παρέμβαση στους Συνεταιρισμούς
 
4η Παρουσιαση Νομοθεσια
Η παρουσίαση της 4ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.4