3η Διάλεξη H Ιστορική Εξέλιξη των Συνεταιρισμών

Περιεχόμενα 3ης Διάλεξης

 • Οι Πρόδρομοι Του Σύγχρονου Συνεργατισμού:
  • Στην Αγγλία
  • Στη Γαλλία
  • Στην Γερμανία
 • Η εμφάνιση των  Συνεταιρισμών στην Ευρώπη (Συνοψη)
 • Το Συνεταιριστικό Κίνημα της Ελλάδας:
  • Ο Συνεταιρισμός του Αλμυρού
  • Ο Συνεταιρισμός  των Αμπελακίων
 • Η δημιουργία  των Αγροτικών Συνεταιρισμών
 • Κυριότερες Συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Το καταναλωτικό συνεταιριστικό κίνημα της Ελλάδας
3η Παρουσιαση Ιστορικη Εξελιξη
Η παρουσίαση της 3ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.