2η Διάλεξη Συνεταιριστικές Αρχές & Αξίες

Περιεχόμενα 2ης Διάλεξης 

 • Οι Συνεταιριστικές Αξίες
 • Το ηθικό υπόβαθρο των συνεταιριστικών αξιών
 • Οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές του 1995
 • Ανάλυση Συνεταιριστικών Αρχών:
 • Αρχή 1η :Εθελοντική & Ελεύθερη Συμμέτοχη
 • Αρχή 2η : Δημοκρατική Διοίκηση των Συνεταιρισμών
 • Αρχή 3η: Οικονομική Συμμέτοχη των Μελών
 • Αρχή 4η : Αυτονομία & Ανεξαρτησία των Συνεταιρισμών
 • Αρχή 5η : Εκπαίδευση, Πρακτική Εξάσκηση & Πληροφόρηση
 • Αρχή 6η : Συνεργασία Μεταξύ Συνεταιρισμών
 • Αρχή 7η : Ενδιαφέρον για την Κοινότητα 
 
2η Παρουσιαση Αξιες & Αρχες
Η παρουσίαση της 2ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.