ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

9η Διάλεξη Τα οικονομικά αποτελέσματα (4)

  

Περιεχόμενα 9ης Διάλεξης

 

1.Εισαγωγή- γενικά
- Οικονομικά αποτελέσματα
- Πρόσοδος vs εισόδημα 
2. Τα οικονομικά αποτελέσματα
- Παρουσίαση βασικών δεικτών οικονομικών αποτελεσμάτων
3.Γεωργο -οικονομικοί Δείκτες
- Δείκτης Μεταβλητών / Σταθερών  Δαπανών
- Δείκτης Ρευστότητας
- Αποδοτικότητα του Κεφαλαίου & Ιδίων Κεφαλαίων
4.Νεκρό Σημείο Λειτουργίας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης
 
 
 
Παρουσίαση 9 Τα οικονομικά αποτελέσματα (4)
Η παρουσίαση της 9ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων9