ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

8η Διάλεξη Θέματα εμπορίας των αγροτικών προϊόντων (4)

 

Περιεχόμενα 8ης Διάλεξης

  • Ποιότητα Προϊόντων
  • Τυποποίηση
  • Συσκευασία
  • Ταυτοποίηση
  • Αποθήκευση
  • Μεταφορά
  • Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

 

 

Παρουσίαση 8 θέματα εμπορίας των αγροτικών προϊόντων (4)
Η παρουσίαση της 8ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων2