ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

7η Διάλεξη Το κόστος παραγωγής (4)

 

Περιεχόμενα 7ης Διάλεξης

1.Κόστος Παραγωγής Αγρ. Προϊόντων
- Παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής
- Κατάταξη του κόστους
2. Μέθοδοι Κοστολόγησης
- Εκτίμηση του κόστους παραγωγής  - Κοστολόγηση
- Αποτελεσματικότητα Συστήματος Κοστολόγησης
- Κοστολόγηση Συνδεδεμένων Προϊόντων και Προϊόντων από Συγκαλλιέργεια
3.Παράγοντες που Επηρεάζουν Το Κόστος Παραγωγής & πολιτικές μείωσης κόστους
- Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής
- Σημασία κόστους παραγωγής για τους παραγωγούς
- Πολιτικές Μείωσης Κόστους
 
 
Παρουσίαση 7 Το κόστος παραγωγής (4a).pdf
Η παρουσίαση της 7ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων2