ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

5η Διάλεξη Η λογιστική παρακολούθηση (4)

 

Περιεχόμενα 5ης Διάλεξης

1.Εισαγωγή  
- Οι βασικοί σκοποί λογιστικής
2.Η απογραφή
- Κατηγορίες αγροτικής περιουσίας (ενεργητικό- παθητικό)
- Είδη Απογραφής ? Σημασία απογράφης
3.Λογιστικές εγγραφές & Λογαριασμοί
- Στοιχεία Λογαριασμών
- Λειτουργιές Χρέωσης & Πίστωσης  Λογαριασμών 
- Παραδείγματα Λογαριασμών
4.Λογιστικά Βιβλία & Βασικοί Λογαριασμοί Αγρ. Εκμετάλλευσης
5.Ο Ισολογισμός
 
 
Παρουσίαση 5 Η λογιστική παρακολούθηση (4)
Η παρουσίαση της 5ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων2